Het team

Directie en onderwijsondersteuning

Sieds Elze Sennema

Schoolleider

MT-lid

Nathalie van Palenstein

Intern begeleider a.i.

Alma Rebel

Directieondersteuner

Henk Doppenberg

Conciërge

Rebekka Roskamp (verlof)

Intern begeleider en stagebegeleider

MT-lid

Lucy Brink

Onderwijsassistent onderbouw

Erna Bruijnes

Onderwijsassistent onder- en middenbouw

Wilma Worst

Onderwijsassistent middenbouw

Alize Huurnink

Onderwijsassistent bovenbouw

Groepsleerkrachten

Elsien Kampert

Leerkracht groep 1d

instroomgroep

Mariëlle Doppenberg

Leerkracht groep 1/2B

Coördinator instroom nieuwe leerlingen

Rachel van den Berg

Leerkracht groep 1d

instroomgroep

Trudy van Steeg

Leerkracht groep 1/2C

MR-lid en MT-lid
Onderbouwcoördinator

Jentien van de Brug

Leerkracht groep 1/2A

Engelien Ebbers

Leerkracht groep 1/2C

Leescoördinator

Esther van Beveren

Leerkracht groep 1/2A

Rebecca Chaveiro

Leerkracht groep 3

Els Bos

Leerkracht groep 1/2B

Roos van den Berg

Leerkracht groep 3, 5

tevens leerkrachtondersteuner midden- en bovenbouw

Aline Hannessen

Leerkracht groep 3/4

Anita Sprokholt

Leerkracht groep 3/4

Anne Brouwer

Leerkracht groep 4

Stagebegeleider

Jessica van Meer

Leerkracht groep 4

Specialist NT2-onderwijs

Erika Tijssen

Leerkracht groep 5

Linda Kramer

Leerkracht groep 5 en de doordenkers

Specialist Meer- en Hoogbegaafdheid

Lauwrens Sneep

Leerkracht groep 5/6

ICT-coördinator en MT-lid
Middenbouwcoördinator

Jochem Tams

Leerkracht groep 5/6

Lieske de Waard

Leerkracht groep 6

coördinator schoolontwikkeling

Jacorine van der Wal

Leerkracht groep 7

Rekencoördinator

Marieke Vermeer

Leerkracht groep 7

Tamara van de Bunte

Leerkracht groep 7

Corine van Eck

Leerkracht groep 8

Gedragsspecialist
Voorzitter van de MR

Wilma Vlastuin

Leerkracht groep 6 en 8

Taalcoördinator
Bovenbouwcoördinator
MR- en MT-lid