Schooltijden en vakanties

Schooltijden

De deuren van de school gaan voor alle kinderen om 8.20 en 13.05 open. De kinderen kunnen dan direct naar hun klas.
De leerkracht is dan in de klas aanwezig om de kinderen te begroeten.

Kinderen mogen al om 8.15 en 13.00 uur op het plein komen. Op het bovenbouwplein is dan een leerkracht aanwezig om pleinwacht te houden.

Groep
Dagdeel
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Instroomgroep
ochtend
8.30-12.00
8.30-12.00
8.30-12.15
8.30-12.00
8.30-12.00
Groep 1
ochtend
8.30-12.00
8.30-12.00
8.30-12.15
8.30-12.00
8.30-12.00

middag
13.15-15.15
-
-
13.15-15.15
-
Groep 2-4
ochtend
8.30-12.00
8.30-12.00
8.30-12.15
8.30-12.00
8.30-12.00

middag
13.15-15.15
13.15-15.15
-
13.15-15.15
-
Groep 5-8
ochtend
8.30-12.00
8.30-12.00
8.30-12.15
8.30-12.00
8.30-12.00

middag
13.15-15.15
13.15-15.15
-
13.15-15.15
13.15-15.15

Vakanties

Vakanties 2023-2024
Datum
Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaartsdag)
29 april t/m 10 mei 2024
2e Pinksterdag
20 mei 2024
Zomervakantie
13 juli t/m 25 augustus 2024
Vakanties 2024-2025
Datum
Herfstvakantie
28 oktober t/m 01 november 2024
Kerstvakantie
23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari 2025
Goede Vrijdag en Meivakantie
Vrijdag 18 april t/m maandag 5 mei 2025
Hemelvaartsdag
29 en 30 mei 2025
Pinksteren
09 juni 2025
Zomervakantie
21 juli t/m 29 augustus 2025

Studiemomenten

Op deze team-studiemomenten zijn de kinderen op de volgende momenten vrij:

Studiemomenten 2023-2024
Dag/dagdeel
Onderwerp
Dinsdag 26 september
Middag
Over ons rekenonderwijs
Donderdag 2 november
Middag
Over ons meer- en hoogbegaafdenonderwijs
Dinsdag 6 februari
Middag
Over ons instructie
Maandag 26 februari
Hele dag
Analyse toetsperiode
Woensdag 10 april
Ochtend
HSN-studiedag
Vrijdag 21 juni
Hele dag
Analyse toetsperiode

Doorschuifmiddag

Op donderdag 4 juli 2024 mogen de kinderen ‘s middags alvast een kijkje nemen in hun nieuwe klas. Alle kinderen van groep 1-7 zijn dan al om 14.30 uur uit. De kinderen uit groep 8 zijn deze middag vrij.

Sinterklaas

We vieren dit schooljaar Sinterklaas op dinsdag 5 december. Alle kinderen hebben dan een continurooster. Ze eten op school en zijn om 14.00 uur vrij.