Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een team van leerkrachten en ouders dat samen spreekt over de gang van zaken op school. Zij kan voorstellen doen, besluiten nemen of advies geven aan de directie. De MR denkt actief mee in allerhande onderwerpen: van schoolbeleid tot schoolplein, van ouderenquête tot schoolgids, van overblijfregelingen tot onderwijstijd. De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar over zaken die met school te maken hebben. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

Vergaderingen

De agenda ligt ter inzage bij de directeur. 

Hebt u een vraag voor de MR, stuur dan een mail naar: mrmar@hsn-scholen.nl

Ouders

Anne Kooistra
Hanneke den Boer

Personeel

Corine van Eck
c.vaneck@hsn-scholen.nl (voorzitter)

Wilma Vlastuin
w.vlastuin@hsn-scholen.nl

Trudy van Steeg
t.vansteeg.luitjes@hsn-scholen.nl

Adviseur

Sieds Elze Sennema (directeur)
directie.maranatha@hsn-scholen.nl