Missie en visie

Onze missie

Kennis en vaardigheden zijn voor ons geen doel maar een middel om kinderen de wereld te laten zien en ze te leren om als verantwoorde burgers van waarde te zijn voor deze maatschappij.

Ons motto is:

Leren door beleven!

Dit betekent dat wij de wereld dicht bij het kind willen brengen. Niet door boeken of filmpjes, maar door het kind in authentieke en levensechte situaties te brengen waarin hij of zij kan leren en ontwikkelen.

Ons logo

In ons logo staat een struikje. Dit staat allereerst voor het leven dat vol in de groei staat en vruchten mag voortbrengen. In de Bijbel staat dat wij door Gods Geest goede werken mogen doen: voor God, voor elkaar en voor de wereld om ons heen.

Als je goed kijkt, zie je gekleurde blaadjes in de struik. Dit zijn geen herfstbladeren, dit zijn vlammetjes! Een vlam staat in de Bijbel voor de Heilige Geest die met het Pinksterfeest (Handelingen 2) is uitgestort over de mensen die Jezus volgen. Het lijkt alsof de struik in brand staat. Dit is een referentie naar de brandende braamstruik. God maakte zichzelf op deze wijze bekend aan Mozes in Exodus 3. God vertelde aan Mozes dat hij zijn sandalen uit moest trekken, omdat de grond waarop hij staat heilig is. Ook wij hebben ontzag en eerbied voor Gods grootheid en heiligheid. Hij is de God die ons redt van de zonde; Hij is onze redder. Daar danken we Hem iedere dag voor.

Onze visie

Code sluiten
Visie op het kind

Op de Maranathaschool zien we kinderen als unieke schepselen van God. Wij geloven dat ieder kind zijn eigen mogelijkheden en talenten heeft. Daarom begeleiden we alle kinderen op hun eigen niveau zodat ze het beste uit zichzelf halen.

Visie op de groep

Wij geloven in de kracht van de groep. Binnen de groep voelt een kind zich veilig en gewaardeerd. Binnen de groep mag iedereen zijn wie hij is. Binnen de groep werken leerkrachten en kinderen samen en maken we gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten. Leerkrachten en kinderen investeren het hele jaar door in groepsvorming, sociale vaardigheden en het voorkomen van pestgedrag.

Visie op goed onderwijs

Wij geloven dat leren begint bij verwondering. Doordat het kind zich bewust wordt van zijn omgeving, staat het open voor nieuwe ervaringen. Wij willen daarom kinderen ruimte en een stimulerende leeromgeving bieden waarin ze hun eigen talenten leren ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Wij leren kinderen vaardigheden die bij deze wereld passen, zoals samen- en zelfstandig werken, opkomen voor jezelf, creativiteit, leren reflecteren en verantwoord omgaan met de (digitale) wereld om ons heen. Kinderen voelen zich hierin eigenaar van hun leerproces en leren zoeken naar oplossingen.

Visie op identiteit

Wij geven ons onderwijs vanuit ons geloof in God de Vader, Jezus de Verlosser en de Heilige Geest. Onze christelijke waarden proberen we heel concreet te maken voor de kinderen:

Naar boven – Wij geloven dat we afhankelijk zijn van God om ons werk goed te kunnen doen. Wij geloven dat wij in een gebroken wereld leven en daarom dagelijks Gods genade en vergeving nodig hebben. Wij danken God dat wij Hem mogen kennen en voor de liefde die Hij ons geeft.

Naar binnen – God geeft ons de opdracht om goed voor onszelf en voor elkaar te zorgen, niemand buiten te sluiten en elkaar te vergeven. Ieder kind is welkom op de Maranathaschool, ongeacht achtergrond of religie. We danken God voor de talenten en mogelijkheden die Hij ons geeft.

Naar buiten – Wij willen Gods liefde doorgeven aan de kinderen. Met elkaar willen we deze liefde uitstralen naar de wereld om ons heen. We bidden en danken God voor de mensen die om ons heen staan.

Visie op de wereld om ons heen

Kinderen willen deze wereld ontdekken en beleven. Wij willen dit verrijken door de wereld dicht bij het kind te brengen. Dit uit zich in activiteiten waarin kinderen leren om deze wereld te begrijpen en als verantwoorde burgers hiermee om te gaan.

Hierbij neemt de zorg voor Gods schepping en de plaats van het kind in deze maatschappij een belangrijke plek in.

Visie op leerlingenzorg

Ieder kind is uniek, vandaar dat we onze leerlingenzorg inrichten vanuit de ontwikkelbehoefte en leervragen van het kind. Wij gaan met kinderen in gesprek om dit te ontdekken. Ouders spelen hierin een heel belangrijke rol. Ouders zijn bij de Maranathaschool meer dan partners van de school. Wij zien ouders namelijk als ouders: ervaringsdeskundigen van hun eigen kind(eren). Samen met ouders werken we aan de ontwikkeling van het kind. Ouders en kinderen zijn altijd op de hoogte van de aangeboden zorg.

Visie op de organisatie

De Maranathaschool is een lerende organisatie: als team leren we iedere dag van en met elkaar. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We zijn kritisch op ons eigen werk en zijn gericht op het continu verbeteren van ons onderwijs.

Onze naam

Onze naam is een woord uit de Bijbel. Maranatha betekent: Kom, Heere Jezus! Dit kan als een blijde uitroep van verwachting zijn. Het kan ook een uitroep zijn van nood: Kom ons helpen, God.

Als school herkennen we ons in beide uitroepen. Allereerst verwachten we Gods Koninkrijk op aarde. De wereld waarin we nu leven is niet hoe God deze heeft bedoeld. We geloven dat de zonde veel stuk heeft gemaakt en dat wij Gods redding nodig hebben. We geloven dat door Jezus’ dood aan het kruis de macht van de zonde is overwonnen. We mogen nu in geloof bidden om de komst van Gods Koninkrijk.

Het kunstwerk in het trapgat verwijst naar onze naam. De handjes van de kinderen steken in verwachting omhoog naar de hemel. Ook schijnt Gods liefde door ons heen (de lampjes die branden schijnen hun licht door de transparant gekleurde kunstwerkjes van de kinderen). Het kunstwerk is gemaakt door de kinderen die in 2017 verhuist zijn van het oude naar de nieuwe gebouw. Kunstenaar Harm Visser uit Nijkerk heeft het kunstwerk bedacht, de kinderen hierin begeleid en het tot één geheel gemaakt.

Wij zijn een HSN-school

We horen bij de Hervormde Schoolverening te Nijkerk. Bekijk voor meer informatie de video of ga naar de website van de HSN. 

Video over de HSN (2 min.)

Christelijk onderwijs van goede kwaliteit