Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.

Alle kinderen naar de juiste school

Passend onderwijs is geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. HSN-scholen werken in samenwerkingsverband en maken binnen het systeem van passend onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Het samenwerkingsverband waartoe de HSN behoort, heet de Zeeluwe. Het motto daarbij is: Alle kinderen naar de juiste school!

  Wat bieden wij?

  ‘Spelen, groeien, leren, jezelf ontwikkelen. Wij zijn er klaar voor!’ Wij willen de kwaliteit van onderwijs waarborgen door zorg te geven aan kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dat steuntje kan heel divers zijn. Voor de HSN geldt dat we vooral eerst het gesprek met u als ouder aangaan. Hoe kijkt u naar het kind? Wat werkt voor uw kind? Wie zijn er al betrokken bij de ontwikkeling van uw kind en wat kunnen we daarvan leren of overnemen?

  De uitwerking van de extra begeleiding kan heel divers zijn, op maat gemaakt voor uw kind. Denk daarbij aan:

  • extra hulpmiddelen in het kader van dyslexie;
  • het organiseren van een schooldag, door structuur te bieden;
  • een rustige plek binnen of buiten de klas;
  • extra hulp in de groep;
  • extra hulp buiten de klas door middel van individuele hulp of hulp in kleine groepjes.

  Ondersteuningsprofiel

  Om de diversiteit aan de zorg in kaart te brengen, zijn de scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden.

  Hieronder kunt u ons ondersteuningsprofiel downloaden. Heeft u vragen en/of opmerkingen hierover, dan kunt u contact opnemen met de directie.

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie over passend onderwijs op de website van de HSN.